ประกาศใช้งานคุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันของท่านเพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้น

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org

กลุ่มบริษัทใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง

กลุ่มบริษัทจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท โดยการใช้งานคุกกี้ของกลุ่มบริษัทแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น
  • ในการปิดใช้งานคุกกี้นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies): เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Facebook และ Google เพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ท่านผ่านการโฆษณาใน Social Media ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถทำได้โดยการไม่กดปุ่มยอมรับการใช้งานคุกกี้บนหน้าเว็บไซต์เรา

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในประสิทธิภาพของการให้บริการที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูล คุกกี้ เช่น ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับทราบข้อมูลตามที่ท่านสนใจ หรือท่านอาจไม่สามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์หรือสิทธิพิเศษของกลุ่มบริษัท เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้ กลุ่มบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือช่องทางการสื่อสารอื่นของกลุ่มบริษัท โดยประกาศการใช้งานคุกกี้ฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ประกาศให้ท่านทราบ

ข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือประกาศการใช้งานคุกกี้ของกลุ่มบริษัท ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

PDPA Contact Center
โทรศัพท์ 02-975-5566 หรือ อีเมล [email protected]

เวอร์ชัน 1/2565 (วันที่ 10 พฤษภาคม 2565)