ติดต่อเรา

ที่อยู่ OISHI

  • บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
    อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก
    แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • โทรศัพท์ : 02-7688888
  • โทรสาร : 02-7688889